سفارش کارت ویزیت


گلاسه ۳۰۰ یووی - ۴.۸×۸.۵
۱۲۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل فوری ۴ روز کاری/ معمولی ۹ روز کاری
سلفون براق - ۴.۸×۸.۵
۲۱۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
یکـروزه / ۴ روز کاری/ ۹ روز کاری
سلفون براق بزرگ دورگرد - ۶×۹
۳۱۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
یکــروزه / فوری ۵ روز کاری / ۹ روز کاری
سلفون مات - ۴.۸×۸.۵
۲۱۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
یکـروزه / فوری ۴ روز کاری/ معمولی ۹ روز کاری
سلفون مات بزرگ دورگرد - ۶×۹
۳۱۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
فوری یکروزه / ۵ روزکاری / ۹ روزکاری
سوسماری - ۴.۸×۸.۵
۱۷۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۹ روز کاری
کتان آلمان - ۴.۸×۸.۵
۲۲۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل فوری ۵ روز کاری / معمولی ۹ روز کاری
کتان امباس - ۴.۸×۸.۵
۱۵۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل فوری ۴ روز کاری / معمولی ۹ روز کاری
کتان پلاستیک - ۴.۸×۸.۵
۲۳۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۹ روز کاری
لمینت براق دورگرد - ۶×۹
۴۵۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل فوری ۴ روز کاری / معمولی ۹ روز کاری
لمینت براق طرح موج - ۶×۹
۴۵۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۲ روز کاری
لمینت براق طلاکوب دورگرد - ۶×۹
۹۸۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۲۷ روز کاری
لمینت براق مربع دورگرد - ۵.۵×۵.۵
۳۴۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۲ روز کاری
لمینت براق ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
۳۸۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۲ روز کاری
لمینت مات دورگرد - ۶×۹
۶۵۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل فوری ۴ روز کاری / معمولی ۹ روز کاری
لمینت مات طرح موج - ۶×۹
۶۵۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۲ روز کاری
لمینت مات طلاکوب دورگرد - ۶×۹
۱,۱۳۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۲۷ روز کاری
لمینت مات مربع دورگرد - ۵.۵×۵.۵
۴۳۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۲ روز کاری
لمینت مات ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
۵۶۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۲ روز کاری
لمینت برجسته دورگرد - ۶×۹
۴۵۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل فوری ۵ روز کاری / معمولی ۹ روز کاری
لمینت برجسته مربع دورگرد - ۵.۷×۶
۳۵۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۹ روز کاری
لمینت برجسته ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
۳۸۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۹ روز کاری
لمینت برجسته مخملی دورگرد - ۶×۹
۷۹۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۲۷ روز کاری
لمینت برجسته مخملی مربع دورگرد - ۵.۷×۶
۵۵۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۲۷ روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب دورگرد - ۶×۹
۸۰۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۴ روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب مربع دورگرد - ۵.۷×۶
۵۲۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
سلفون مات موضعی دورگرد - ۶×۹
۴۲۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۴ روز کاری
سلفون مات طلاکوب دورگرد - ۶×۹
۶۵۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۴ روز کاری
سلفون مات مخملی - ۴.۸×۸.۵
۳۳۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی دورگرد - ۶×۹
۶۰۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی طلاکوب دورگرد - ۶×۹
۹۴۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی موضعی دورگرد - ۶×۹
۷۵۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
آهنربایی دورگرد - ۶×۹
۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
کارت ویزیت دایره ای - قطر ۵.۵
۶۰۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۱۱ روز کاری
کارت ویزیت دایره ای - قطر ۷.۵
۸۰۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۱۱ روز کاری
شیشه ای نیمه مات دورگرد -۵۰۰ تایی - ۶×۹
۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۹ روز کاری
پی وی سی ۳۰۰ میکرون دورگرد - ۵۰۰ تایی - ۶×۹
۸۴۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۹ روز کاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون دورگرد - ۵۰۰ تایی - ۶×۹
۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۴ روز کاری فوری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون دورگرد - ۵۰۰ تایی - ۶×۹
۹۴۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۷ روز کاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون دورگرد - ۱۰۰۰ تایی - ۶×۹
۱,۵۳۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون دورگرد - ۱۰۰۰ تایی - ۶×۹
۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون دورگرد - ۲۵۰ تایی - ۶×۹
۱,۳۷۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون دورگرد - ۵۰۰ تایی - ۶×۹
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک - ۵۰۰ تایی - ۶×۹
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۱۷ روز کاری