سفارش کارت ویزیت


گلاسه ۳۰۰ یووی - ۴.۸×۸.۵
۱۱۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل فوری ۴ روز کاری/ معمولی ۹ روز کاری
سلفون براق - ۴.۸×۸.۵
۲۰۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
یکـروزه / ۴ روز کاری/ ۹ روز کاری
سلفون براق بزرگ دورگرد - ۶×۹
۳۱۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
یکــروزه / فوری ۵ روز کاری / ۹ روز کاری
سلفون مات - ۴.۸×۸.۵
۲۰۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
یکـروزه / فوری ۴ روز کاری/ معمولی ۹ روز کاری
سلفون مات بزرگ دورگرد - ۶×۹
۳۱۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
فوری یکروزه / ۵ روزکاری / ۹ روزکاری
سوسماری - ۴.۸×۸.۵
۱۷۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۹ روز کاری
کتان آلمان - ۴.۸×۸.۵
۲۰۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل فوری ۵ روز کاری / معمولی ۹ روز کاری
کتان امباس - ۴.۸×۸.۵
۱۵۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل فوری ۴ روز کاری / معمولی ۹ روز کاری
کتان پلاستیک - ۴.۸×۸.۵
۲۳۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۹ روز کاری
لمینت براق دورگرد - ۶×۹
۴۶۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل فوری ۴ روز کاری / معمولی ۹ روز کاری
لمینت براق طرح موج - ۶×۹
۴۷۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۲ روز کاری
لمینت براق طلاکوب دورگرد - ۶×۹
۸۲۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۲۷ روز کاری
لمینت براق مربع دورگرد - ۵.۵×۵.۵
۳۵۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۲ روز کاری
لمینت براق ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
۳۹۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۲ روز کاری
لمینت مات دورگرد - ۶×۹
۶۷۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل فوری ۴ روز کاری / معمولی ۹ روز کاری
لمینت مات طرح موج - ۶×۹
۶۸۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۲ روز کاری
لمینت مات طلاکوب دورگرد - ۶×۹
۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۲۷ روز کاری
لمینت مات مربع دورگرد - ۵.۵×۵.۵
۴۴۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۲ روز کاری
لمینت مات ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
۵۷۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۲ روز کاری
لمینت برجسته دورگرد - ۶×۹
۴۷۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل فوری ۵ روز کاری / معمولی ۹ روز کاری
لمینت برجسته مربع دورگرد - ۵.۷×۶
۳۶۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۹ روز کاری
لمینت برجسته ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
۳۹۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۹ روز کاری
لمینت برجسته مخملی دورگرد - ۶×۹
۷۷۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۲۷ روز کاری
لمینت برجسته مخملی مربع دورگرد - ۵.۷×۶
۵۱۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۲۷ روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب دورگرد - ۶×۹
۷۴۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۴ روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب مربع دورگرد - ۵.۷×۶
۴۸۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
شیشه ای نیمه مات دورگرد -۵۰۰ تایی - ۶×۹
۹۸۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۹ روز کاری
پی وی سی ۳۰۰ میکرون دورگرد - ۵۰۰ تایی - ۶×۹
۸۱۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۹ روز کاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون دورگرد - ۵۰۰ تایی - ۶×۹
۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۴ روز کاری فوری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون دورگرد - ۵۰۰ تایی - ۶×۹
۹۱۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۷ روز کاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون دورگرد - ۱۰۰۰ تایی - ۶×۹
۱,۵۱۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون دورگرد - ۱۰۰۰ تایی - ۶×۹
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون دورگرد - ۲۵۰ تایی - ۶×۹
۱,۳۷۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون دورگرد - ۵۰۰ تایی - ۶×۹
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک - ۵۰۰ تایی - ۶×۹
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۱۷ روز کاری
سلفون مات موضعی دورگرد - ۶×۹
۳۷۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۴ روز کاری
سلفون مات طلاکوب دورگرد - ۶×۹
۵۶۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۴ روز کاری
سلفون مات مخملی - ۴.۸×۸.۵
۲۴۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی دورگرد - ۶×۹
۵۹۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی طلاکوب دورگرد - ۶×۹
۸۷۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی موضعی دورگرد - ۶×۹
۶۹۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
آهنربایی دورگرد - ۶×۹
۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
کارت ویزیت دایره ای - قطر ۵.۵
۶۰۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۱۱ روز کاری
کارت ویزیت دایره ای - قطر ۷.۵
۸۰۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۱۱ روز کاری