سفارش کارت ویزیت

قابل توجه مشتریان گرامی:


بعلت خرابی یکی از دستگاه های لمینیتور، در حال حاضر تا اطلاع ثانوی از پذیرفتن سفارش انواع لمینت معذور می باشیم. میتوانید از لمینت برجسته در سایزهای مختلف سفارش دهید.

با تشکر از صبر و شکیبایی شما


شروع از
47,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۳۰۰ یووی ویزیتی - ۴.۸×۸.۵
3 روز کاری/ 6 روز کاری
شروع از
64,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون ویزیتی براق - ۴.۸×۸.۵
یکـروزه / 3 روز کاری/ 6 روز کاری
شروع از
60,000 تومان
سلفون دورگرد براق - 6×9 - 500تایی
فوری 4 روز کاری / 7 روز کاری
شروع از
83,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون دورگرد براق - ۶×۹
یکــروزه / 4 روز کاری / 7 روز کاری
شروع از
64,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون ویزیتی مات - ۴.۸×۸.۵
یکـروزه / 3 روز کاری/ 6 روز کاری
شروع از
60,000 تومان
سلفون دورگرد مات - 6×9 - 500تایی
4 روزکاری / 6 روزکاری
شروع از
83,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون دورگرد مات - ۶×۹
یکروزه / 4 روزکاری / 6 روزکاری
شروع از
54,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سوسماری - ۴.۸×۸.۵
تحویل 11 روز کاری
شروع از
89,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کتان آلمان - ۴.۸×۸.۵
4 روز کاری / 6 روز کاری
شروع از
115,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کتان دورگرد امباس - 6×9
9 روز کاری
شروع از
84,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کتان ویزیتی امباس - ۴.۸×۸.۵
3 روز کاری / 6 روز کاری
شروع از
226,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت کتان امباس دورگرد - 6×9
16 روز کاری
شروع از
67,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کارت ویزیت کارتی
16 روز کاری
شروع از
88,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کرافت دورگرد - 6×9
16 روز کاری
شروع از
58,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کارت طرح چرم
16 روز کاری
شروع از
164,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته دورگرد - ۶×۹
5 روز کاری / 9 روز کاری
شروع از
123,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته مربع دورگرد - ۵.۷×۶
9 روز کاری / 5 روز کاری
شروع از
132,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
9 روز کاری / 5 روز کاری
شروع از
246,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته مخملی دورگرد - ۶×۹
12 روز کاری
شروع از
184,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته مخملی مربع دورگرد - ۵.۷×۶
12 روز کاری
شروع از
296,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته طلاکوب دورگرد - ۶×۹
12 روز کاری
شروع از
222,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته طلاکوب مربع دورگرد - ۵.۷×۶
12 روز کاری
شروع از
103,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات موضعی دورگرد - ۶×۹
10 روز کاری
شروع از
229,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات طلاکوب دورگرد - ۶×۹
10 روز کاری
شروع از
113,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مخملی ویزیتی - ۴.۸×۸.۵
9 روز کاری
شروع از
166,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مخملی دورگرد - ۶×۹
9 روز کاری
شروع از
311,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مخملی طلاکوب دورگرد - ۶×۹
10 روز کاری
شروع از
184,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مخملی موضعی دورگرد - ۶×۹
10 روز کاری
شروع از
224,000 تومان
شیشه ای نیمه مات دورگرد -500تایی - 6×9
7 روز کاری
شروع از
217,000 تومان
پی وی سی سیصد میکرون دورگرد - 500تایی - 6×9
11 روز کاری
شروع از
252,000 تومان
پی وی سی پانصد میکرون دورگرد - 500تایی - 6×9
4 روز کاری
شروع از
232,000 تومان
پی وی سی پانصد میکرون دورگرد - 500تایی - ۶×۹
7 روز کاری
شروع از
369,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
پی وی سی پانصد میکرون دورگرد - 1000 تایی - ۶×۹
7 روز کاری
شروع از
924,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
پی وی سی 760 میکرون دورگرد - 1000 تایی - ۶×۹
7 روز کاری
شروع از
334,000 تومان
پی وی سی 760 میکرون دورگرد - 250تایی - 6×9
7 روز کاری
شروع از
534,000 تومان
پی وی سی 760 میکرون دورگرد - 500تایی - ۶×۹
7 روز کاری
شروع از
0 تومان
پی وی سی متالیک 760 میکرون - 500تایی - 6×9
17 روز کاری
شروع از
170,000 تومان
کارت ویزیت دایره ای
10 روز - فوری 5 روز کاری
شروع از
125,000 تومان
کارت ویزیت قالب آماده
10 روز - فوری 5 روز کاری
شروع از
206,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کارت ویزیت قالب اختصاصی
10 روز - فوری 5 روز کاری